Privacy/Cookies

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-5-2019

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Toepassing van de privacy policy

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via de website www.uniekphotoart.nl, www.fotovanjedier.nl en www.fotovanjekind.nl wordt . Alle informatie, waaronder jouw persoonsgegevens, die ik over jou verzamel gedurende jouw bezoek en/of gebruik van de website, via Facebook, Instagram, per e-mail of anderzijds zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden. Dit privacy- en cookiebeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar mijn website, Facebook, Instagram of anderzijds bevatten of waarvan een link op mijn website, Facebook, Instagram of anderzijds staat.

Gegevens die ik verzamel

Uniek Photo& Art stelt je in staat om online Photo Art te bestellen die ik laat drukken bij een van mijn leveranciers en die ik bij jou zelf of op een ander adres laat bezorgen. Ik heb een verwerkingsovereenkomst gesloten met de desbetreffende leveranciers die zijn afgestemd op toepassing van de AVG verordening met ingang van 25 mei 2018. Je kunt hierbij denken aan naam, adres en e-mailadres gegevens bij het plaatsen van bestellingen.

Gegevens die door jou worden verstrekt

Uniek Photo & Art bewaart persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het deelnemen aan een fotoshoot rechtstreeks bij Uniek Photo & Art of via derden die onze diensten heeft ingehuurd. Je kunt hierbij denken aan jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en huisdier gegevens.

Wat doe ik verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van diensten of jouw bestelling

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde omgeving van Uniek Photo & Art of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Tevens gebruik ik jouw gegevens om met je te communiceren omtrent jouw deelname aan de fotoshoot.

FOTO’S VAN DIEREN: Op foto’s van dieren rust geen portretrecht en is de AVG niet van toepassing. De foto’s van jouw dier kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals promotie, publicatie op Facebook, Instagram, Linkedin, portfolio zowel op de website van Uniek Photo & Art als in print op een tentoonstelling of in openbare ruimtes en ruimtes zoals wachtkamers van bijvoorbeeld dierenartsen. Indien u hier nadrukkelijk bezwaar tegen heeft, dient u dit voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

FOTO’S VAN PERSONEN: Bij de wens om een foto met een persoon te gebruiken zal te allen tijde eerst contact worden opgenomen met de deelnemer met het verzoek de specifieke foto te gebruiken en voor welk doeleind. Uniek Photo & Art zal nimmer foto’s van personen plaatsen/delen/gebruiken zonder uitdrukkelijke separate toestemming van de ouders/voogden van kinderen of de betrokkenen zelf.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde harde schijf van Uniek Photo & Art of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

Ik stuur geen nieuwsbrieven. Indien je op de hoogte wilt worden gehouden van acties kunt u de Facebookpagina, Instagram of LinkedIn volgen of raadplegen. Je kunt je hier ook te allen tijde weer afmelden.

Reviews en opmerkingen

Ik hoor graag over jouw ervaringen met mijn Website en mijn producten. Indien je mij een review geeft kan dit via de Facebook-pagina van Uniek Photo & Art. Het is mogelijk dat jouw naam en link naar jouw facbookpagina zichtbaar is. Indien je hier geen prijs op stelt, adviseer ik je rechtstreek jouw review aan mij toe te zenden waarna ik deze zonder deze automatische doorverwijzingen op Facebook plaats. Klachten handel ik altijd persoonlijk af zonder tussenkomst van social media.

Fraude

De autoriteiten gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven we klantgegevens door aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie

Openbaarmaking aan derden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Uniek Photo & Art zal hiernaast jouw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien ik daartoe jouw voorafgaande toestemming heb verkregen, wettelijk verplicht ben of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Bij het plaatsen van een bestelling geef je jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken zoals hier omschreven.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van mijn website of online editor(s) via jouw browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op jouw computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Ik gebruik cookies om jouw gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van mijn diensten via de website te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat mijn website jouw browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij jouw volgende bezoek. Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om je relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de website gebruiken en om integratie met de social media netwerken mogelijk te maken.

Uniek Photo & Art gebruikt enkel cookies om jouw activiteit op de website te volgen. Zo kan ik bijvoorbeeld zien welke pagina’s je hebt bezocht en voor de bezoeker dus relevant zijn. Ik heb hiervoor een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics. Het laatste deel van jouw IP adres wordt gemaskeerd. Jouw privacy blijft daardoor gewaarborgd. Tevens is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

De informatie die wordt verzameld wordt alleen door Uniek Photo & Art gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij in het kader van een doeleinde en in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid. De via jouw browser op jouw computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt jouw browserinstellingen aanpassen zodat dit niet meer het geval is. Meer informatie vind je onder “Help” in jouw browser. Als je de cookies niet accepteert, kan je onze website nog wel bezoeken. Een cookie zal in jouw browser worden geïnstalleerd die er voor zorgt dat jouw keuze voor één jaar lang wordt onthouden bij een nieuw bezoek.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming mag je mij verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je fouten hebt opgemerkt in jouw persoonsgegevens of jou deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag je mij dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen of het recht op vergetelheid in te roepen. Persoonsgegevens zijn ook de foto’s waar personen herkenbaar op staan te verwijderen van Facebook, Instagram, LinkedIn, de website en uit het gedrukte portfolio. Je kunt in alle vormen een verzoek indienen. Telefonisch, per e-mail, via het contactformulier of via een Facebook bericht. Wat voor jou het makkelijkste is. Zie www.uniekphotoart.nl/contact, www.fotovanjedier.nl/contact of www.fotovanjekind.nl/contact voor de verschillende contactgegevens.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens alsmede de foto’s van personen worden na één jaar uit het archief van Uniek Photo & Art verwijderd zonder voorafgaande notificatie. Foto’s van dieren kunnen langer bewaard worden in verband met portfolio. Foto’s welke met goedkeuring in het portfolio zijn opgenomen of gepubliceerd zijn, worden verwijderd op jouw verzoek en zijn niet onderhevig aan een verjaringstermijn. Je kunt te allen tijde zonder opgaaf van reden een verzoek indienen om de foto’s te verwijderen. Dit mag in elke vorm.

Gegevens die op facturen staan worden niet na één jaar verwijderd. Voor het bewaren van administratie geldt de wettelijke termijn van de bewaarplicht.

Jouw gegevens worden niet in de Cloud bewaard maar op de (externe) harde schijf van de computer. De (externe) harde schijf is beveiligd met een wachtwoord.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen:

Uniek Photo & Art
Schonewal 4, 4416HB Kruiningen
06-82552199
info@uniekphotoart.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.